Sushi Runs in Paris

Sushi Runs in Paris

Supporters

marathonPosted by Annie Tue, March 31, 2015 08:54:23
Om efkens de supporters op hun gemak te stellen, mijn ventje is aant bepalen waar we als supporters best gaan staan, rekening houdend met de vooropgestelde snelheden van de lopers.
Dus no worries, hij gaat die zaterdag ons een plan geven waar , met welke metro etc we tot het supporter punt kunnen komen en wanneer bv Stien moet versassen naar het volgende punt zodat ze Luc nog een tweede keer kan zien en eventueel drinken kan aanreiken. en waar ik ga inspringen om met mijne Kozze de laatste 10 km te lopen
Ja ja ja , het kort af voor iedereen, ik kijk er naar uit!! jullie ook ??